+358405114388 jokumuu@50.fi

Tietosuojaseloste

 

MEDIAHOUSE – PILVILINNA -TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Pilvilinnan talonmies t:mi palveluita. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.
Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

 • Miten Pilvilinnan talonmies t:mi käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
 • Minkälaisia henkilötietoja Pilvilinnan talonmies t:mi voi kerätä asiakkaista.
 • Mihin tarkoituksiin Pilvilinnan talonmies t:mi voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
 • Asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT
Pilvilinnan talonmies t:mi (1083734-9)
Ketarantie 31
20100 Turku
Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT
Samuli Arte
Puhelinnumero: 040 511 4388
Sähköpostiosoite: jokumuu@50.fi
Osoite: leppäkuja 2, 21260 Raisio

REKISTERIN NIMI
ammattiasiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään Pilvilinnan talonmies t:mi asiakkaiden tietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden tietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
Pilvilinnan talonmies t:mi käyttää tietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen fivaldi laskutusohjelmistoa, mailchimp , INT2000 sähköpostiohjelmaa sekä Google Drive tiedostonhallintapalvelua.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan tiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan tilausten/ostosten/yhteydenottojen käsittelemiseksi asiakkaalta pyydetään seuraavia tarvittavia tietoja.

 • tilattujen/ostettujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi
 • maksujen hallintaa varten (mukaan lukien tarjottavien maksuratkaisujen analysointi)
 • osoitteen vahvistamista varten
 • palautus- ja reklamaatioiden hoitoa varten.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • yritykseni nimi
 • henkilön nimi
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero, y-tunnus, henkilötunnus)
 • maksu ja laskutustiedot (esim. tapahtumaviite, tapahtuman päivämäärä) asiakasnumero maksuhistoria

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee tilauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa pilvilinnan talonmies t:mille itsestään henkilötietoja.
Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.
Edellä sanotun lisäksi Pilvilinnan talonmies t:mi voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla Pilvilinnan talonmies t:mi käyttäjädataa. Pilvilinnan talonmies t:mi  araa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja voidaan myös siirtää tarvittavaa käsittelyä varten muille yrityksille, joiden kanssa Pilvilinnan talonmies t:mi tekee yhteistyötä, esimerkiksi markkinointia (painaminen ja jakelu, mediatoimistot jne.), jakelua ja kuljetusta, maksuratkaisuja ja IT-palveluja varten. Kun asiakkaan henkilötietoja jaetaan Pilvilinnan talonmies t:mi kumppaneille, kumppani käsittelee tietoja Pilvilinnan talonmies t:mi ohjeiden mukaan ja Pilvilinnan talonmies t:mi puolesta ja vain tarkoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia niiden tarkoitusten kanssa, joita varten Pilvilinnan talonmies t:mi on kerännyt tiedot.
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Pilvilinnan talonmies t:mi pyrkii käsittelemään henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä ja tekemään yhteistyötä sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä.

REKISTERIN SUOJAUS
Pilvilinnan talonmies t:mi on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
Lähtökohtaisesti ainoastaan Pilvilinnan talonmies t:mi työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi Pilvilinnan talonmies t:mi:n työntekijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pilvilinnan talonmies t:mi on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Pilvilinnan talonmies t:mi omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Pilvilinnan talonmies t:mi korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Pilvilinnan talonmies t:mi pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Pilvilinnan talonmies t:mi sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Pilvilinnan talonmies t:mi käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.